Klicka på bilderna för att se stora bilder, klicka sedan på den stora bilden för att komma tillbaka
Oliver vid Turbinen
Is vid dammluckorna
Dammen vintertid
Kvarnsten utan ringkar
Malyta och svalrand
Oliver
(vid tidpunkten 4 år)
vid Möllans turbin
Isbildningar
vid dammluckorna
Dammen
vintertid
Kvarnsten
utan ringkar
Malytan
och svalränder
Bäcken och rännan
Rännan redo för vintern
Stenkvarn
Fallen
Tändkulemotorn
Bäcken
och rännan
Rännan täckt
för vintern
En av de två
stenkvarnarna
Fallen vid
Klöva Mölla
Full fart på
Tändkulemotorn
Möllarens stenhackor
Möllarens
stenhackor